Značka UKQS znamená britskú kvalitu i svetovú Prestíž.

História britského prestížneho certifikátu saha až robiť Roku 1881, kedy v Anglicku vládla kráľovná Viktória I. V tenot rok sa tiež narodil pán Alexander Fleming, britský mikrobiológ z Profesor univerzity v Londýne, ktory neskôr vynašiel Prvý antibiotikum - penicilín.

 

V Londýne v tej dobe Žil akýsi Obchodník John Murphy, which uprednostňoval požadoval vysokú kvalitu. Zoznámil sa vtedy s pánom Charlesom Foxom, vtedajším akýmsi "audítor" A Spoločne založili Dnes už neexistujúca spoločnosť LONDÝN certifikácia kvality, ktorá s była zameraná Ako na kvalitu produktu (výrobku), Tak na kvalitu Služieb (systému). Vytvorili vtedy Určite Štandardy KVALITY, Ktoré si Pote nechali zapísať na Puncovým úrade v Londýne. Firiem, ktorych vtedy dosahovalo požadovanej úrovne KVALITY, było pomerne Málo cena za certifikát była dosť vysoká. Každopádne sa na Pocas 10 rokov po Londýne rozkríklo TENTO certifikát začalo vyžadovať Stále viac podnikateľov i klientov.

V roku 1910 sa služba dostala aj za Hranice Londýna. V roku 1919, krátko po 1. svetovej vojne John Murphy umiera. Jeho 50% Podiel preberá jeho syn John Murphy jr., Which bohužiaľ svoju úlohu nezvláda A V ROKU 1925 svoj Podiel Predáva Charlesovi Foxovi. Krátko na to Prichádza aj celosvetová hospodárska kríza, 30. roky 20. storočia sa 2. svetová vojna, kedy umiera vziať Druhý zo zakladateľov Charles Fox.

Po druhej svetovej vojne sa snaží Vsetci nielen v Anglicku rozhýbať ekonomiku. Firmu bol preberá Charlesov vnuk James so svojou manželkou, ktorá má neľahkú úlohu, znovu začať certifikovať kvalitné podniky s produktmi. V roku 1973 firmu bol predáva SPOLOČNOSTI WORLD TRADE QUALITY, ktorá s rozširuje v nasledujúcich 30 rokoch sve služby aj do ostatných zemi vtedajšej Západnej EURÓPY (hlavne Nemecko a Španielsko). 

ZODPOVĚDNOSŤ (responsibility) - KVALITA (quality) - BEZPEČNOSŤ (safety) sú hlavné tri aspekty značky UKQS.

Ak viete, že spĺňajú všetky hore uvedené štandardy a chcete vlastniť certifikát kvality UKQS, kontaktujte nás.

News

Sign up for our newsletter:

© 2019 all rights reserved

UKQS